พวงหรีด ในประเทศไทยในสมัยปัจจุบันจะมีพวงหรีดราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนอกจากมี พวงหรีดดอกไม้สดแล้ว ยังมีพวงหรีดแบบใหม่ๆมีขึ้นมาอีกหลายประเภท เช่น พวงหรีดดอกไม้แห้งหรือพวงหรีดไม้ประดิษฐ์ พวงหรีดผ้า พวงหรีดชุดนักเรียน ชนิดต่างๆ พวงหรีดพัดลม ฯลฯ

          โดยวัตถุประสงค์ของการทำพวงหรีดชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพราะสมัยก่อนคนนิยมสั่งพวงหรีดดอกไม้สดโดยเฉพาะงานศพของผู้ที่มีชื่อเสียง ที่เป็นที่รู้จัก ก็มักจะได้รับพวงหรีดชนิดต่างๆมากมาย ทั้งพวงหรีดที่ใช่เป็นประโยชต่อได้และพวงหรีดที่ไม่ได้ใช่เป็นปะโยชอีกเลยทำให้เป็นภาระของทางวัดที่ต้องเป็นผู้จัดการพวงหรีดที่ใช้แล้ว จึงมีคนเสนอให้มีการใช้พวงหรีดชนิดใหม่ๆ เช่น พวงหรีดผ้า พวงหรีดพัดลม ซึ่งเมื่อใช้แล้วก็เหมือนเราบริจาคผ้าหรือพัดลมให้วัด ทางวัดก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ต้องนำไปทิ้งเหมือนพวงหรีดดอกไม้สด หรือพวงหรีดที่เป็นต้นไม้ซึ่งโดยส่วนมากนิยมเป็นต้นโมก เพราะเป็นต้นไม้มงคล ทางวัดก็จะสามารถนำไปปลูกต่อไป ช่วยภายในวัดเกิดความร่มรื่นและลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันได้
พวงหรีด-พวงหรีดดอกไม้สด-พวงหรีดราคา-ส่งพวงหรีด

        ในราวรัชสมัยของรัชกาลที่ เป็นการรับเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาในสมัยโบราณหากคนต้องการจะไปงานศพ ก็มักจะไปสั่งพวงหรีดเอาที่ร้าน พวงหรีดซึ่งโดยมากตั้งอยู่ตามข้างวัด โดยเฉพาะวัดดังๆซึ่งมีจัดงานศพบ่อย เป็นประจำ แต่เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์สังคมเปลี่ยนไป บางคนต้องทำงานจนดึกกว่าจะเลิกงานก็ไปสั่งพวงหรีดไม่ทันเพราะต้องเจอปัญหารถติดหลังเลิกงาน หรือบางบริษัทก็ต้องส่งพวงหรีดไปงานศพของญาติลูกน้องแต่ไม่มีเวลาไปร้านพวงหรีดเนื่องจากไม่ได้ไปงานศพเองหรืองานศพจัดที่ต่างจังหวัด เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันมีการสั่งตามร้านพวงหรีดออนไลน์เกิดขึ้น ตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น ซึ่งก็ได้รับความนิยมและสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างมากมาย ยิ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด ก็ยังสามารถสั่งพวงหรีดได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเพียงโทรสั่งร้านพวงหรีดออนไล์ต่างๆในเว็บที่มีการโฆษณา สามารถโทรสั่งร้านพวงหรีดที่อำเภอและจังหวัดนั้นๆส่งพวงหรีด ได้เกือบทุกวัดใน ประเทศไทย