ร้านพวงหรีดออนไลน์บริการ 24 ชั่วโมง

พวงหรีดดอกไม้สด

ร้านพวงหรีด”DOKWAITUK”(ดอกไว้ทุกข์)

ร้านพวงหรีดDokwaituk (ดอกไว้ทุกข์) บริการส่งพวงหรีดด้วยใจ พวงหรีดราคาถูก ส่งทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ส่งตรงถึงทุกศาลาวัด ส่งถึงทุกวัดทั่วประเทศ พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดพัดลม หรือแม้แต่พวงหรีดจักรยาน ร้านพวงหรีด(ดอกไว้ทุกข์)มีสาขาทั่วประเทศ เราได้จัดเรียงจังหวัดในประเทศไทยให้ดูง่ายยิ่งขึ้น เช่น เรียงตามตัวอักษรเป็นต้น จำนวนสาขาจังหวัดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 77 จังหวัด โดยมีรายชื่อจังหวัดเรียงตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

1. ร้านพวงหรีดจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ร้านพวงหรีดจังหวัดกระบี่ จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองกระบี่
อำเภอเขาพนม
อำเภอเกาะลันตา
อำเภอคลองท่อม
อำเภออ่าวลึก
อำเภอปลายพระยา
อำเภอลำทับ
อำเภอเหนือคลอง
3ร้านพวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนอำเภอ: 13 อำเภอ
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
อำเภอไทรโยค
อำเภอบ่อพลอย
อำเภอศรีสวัสดิ์
อำเภอท่ามะกา
อำเภอท่าม่วง
อำเภอทองผาภูมิ
อำเภอสังขละบุรี
อำเภอพนมทวน
อำเภอเลาขวัญ
อำเภอด่านมะขามเตี้ย
อำเภอหนองปรือ
อำเภอห้วยกระเจา
4. ร้านพวงหรีดจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนอำเภอ: 18 อำเภอ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอนามน
อำเภอกมลาไสย
อำเภอร่องคำ
อำเภอกุฉินารายณ์
อำเภอเขาวง
อำเภอยางตลาด
อำเภอห้วยเม็ก
อำเภอสหัสขันธ์
อำเภอคำม่วง
อำเภอท่าคันโท
อำเภอหนองกุงศรี
อำเภอสมเด็จ
อำเภอห้วยผึ้ง
อำเภอสามชัย
อำเภอนาคู
อำเภอดอนจาน
อำเภอฆ้องชัย
5. ร้านพวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนอำเภอ: 11 อำเภอ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
อำเภอไทรงาม
อำเภอคลองลาน
อำเภอขาณุวรลักษบุรี
อำเภอคลองขลุง
อำเภอพรานกระต่าย
อำเภอลานกระบือ
อำเภอทรายทองวัฒนา
อำเภอปางศิลาทอง
อำเภอบึงสามัคคี
อำเภอโกสัมพีนคร
6. ร้านพวงหรีดจังหวัดขอนแก่น จำนวนอำเภอ: 26 อำเภอ
อำเภอเมืองขอนแก่น
อำเภอบ้านฝาง
อำเภอพระยืน
อำเภอหนองเรือ
อำเภอชุมแพ
อำเภอสีชมพู
อำเภอน้ำพอง
อำเภออุบลรัตน์
อำเภอกระนวน
อำเภอบ้านไผ่
อำเภอเปือยน้อย
อำเภอพล
อำเภอแวงใหญ่
อำเภอแวงน้อย
อำเภอหนองสองห้อง
อำเภอภูเวียง
อำเภอมัญจาคีรี
อำเภอชนบท
อำเภอเขาสวนกวาง
อำเภอภูผาม่าน
อำเภอซำสูง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
อำเภอหนองนาคำ
อำเภอบ้านแฮด
อำเภอโนนศิลา
อำเภอเวียงเก่า
7. ร้านพวงหรีดจังหวัดจันทบุรี จำนวนอำเภอ: 10 อำเภอ
อำเภอเมืองจันทบุรี
อำเภอขลุง
อำเภอท่าใหม่
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอสอยดาว
อำเภอแก่งหางแมว
อำเภอนายายอาม
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
8. ร้านพวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนอำเภอ: 11 อำเภอ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบางคล้า
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอบางปะกง
อำเภอบ้านโพธิ์
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอราชสาส์น
อำเภอสนามชัยเขต
อำเภอแปลงยาว
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
9. ร้านพวงหรีดจังหวัดชลบุรี จำนวนอำเภอ: 11 อำเภอ
อำเภอเมืองชลบุรี
อำเภอบ้านบึง
อำเภอหนองใหญ่
อำเภอบางละมุง
อำเภอพานทอง
อำเภอพนัสนิคม
อำเภอศรีราชา
อำเภอเกาะสีชัง
อำเภอสัตหีบ
อำเภอบ่อทอง
อำเภอเกาะจันทร์

10. ร้านพวงหรีดจังหวัดชัยนาท จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองชัยนาท
อำเภอมโนรมย์
อำเภอวัดสิงห์
อำเภอสรรพยา
อำเภอสรรคบุรี
อำเภอหันคา
อำเภอหนองมะโมง
อำเภอเนินขาม
11. ร้านพวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ จำนวนอำเภอ: 16 อำเภอ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
อำเภอบ้านเขว้า
อำเภอคอนสวรรค์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอจัตุรัส
อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอแก้งคร้อ
อำเภอเทพสถิต
อำเภอภูเขียว
อำเภอบ้านแท่น
อำเภอหนองบัวระเหว
อำเภอคอนสาร
อำเภอภักดีชุมพล
อำเภอเนินสง่า
อำเภอซับใหญ่
12. ร้านพวงหรีดจังหวัดชุมพร จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองชุมพร
อำเภอท่าแซะ
อำเภอปะทิว
อำเภอหลังสวน
อำเภอละแม
อำเภอพะโต๊ะ
อำเภอสวี
อำเภอทุ่งตะโก
13. ร้านพวงหรีดจังหวัดเชียงราย จำนวนอำเภอ: 18 อำเภอ
อำเภอเมืองเชียงราย
อำเภอเวียงชัย
อำเภอเชียงของ
อำเภอเทิง
อำเภอพาน
อำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จัน
อำเภอเชียงแสน
อำเภอแม่สาย
อำเภอแม่สรวย
อำเภอเวียงป่าเป้า
อำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่น
อำเภอขุนตาล
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ลาว
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง
14. ร้านพวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนอำเภอ: 25 อำเภอ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง
อำเภอแม่แจ่ม
อำเภอเชียงดาว
อำเภอดอยสะเก็ด
อำเภอแม่แตง
อำเภอแม่ริม
อำเภอสะเมิง
อำเภอฝาง
อำเภอแม่อาย
อำเภอพร้าว
อำเภอสันป่าตอง
อำเภอสันกำแพง
อำเภอสันทราย
อำเภอหางดง
อำเภอฮอด
อำเภอดอยเต่า
อำเภออมก๋อย
อำเภอสารภี
อำเภอเวียงแหง
อำเภอไชยปราการ
อำเภอแม่วาง
อำเภอแม่ออน
อำเภอดอยหล่อ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา
15. ร้านพวงหรีดจังหวัดตรัง จำนวนอำเภอ: 10 อำเภอ
อำเภอเมืองตรัง
อำเภอกันตัง
อำเภอย่านตาขาว
อำเภอปะเหลียน
อำเภอสิเกา
อำเภอห้วยยอด
อำเภอวังวิเศษ
อำเภอนาโยง
อำเภอรัษฎา
อำเภอหาดสำราญ
16. ร้านพวงหรีดจังหวัดตราด จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองตราด
อำเภอคลองใหญ่
อำเภอเขาสมิง
อำเภอบ่อไร่
อำเภอแหลมงอบ
อำเภอเกาะกูด
อำเภอเกาะช้าง
17. ร้านพวงหรีดจังหวัดตาก จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองตาก
อำเภอบ้านตาก
อำเภอสามเงา
อำเภอแม่ระมาด
อำเภอท่าสองยาง
อำเภอแม่สอด
อำเภอพบพระ
อำเภออุ้มผาง
อำเภอวังเจ้า
18. ร้านพวงหรีดจังหวัดนครนายก จำนวนอำเภอ: 4 อำเภอ
อำเภอเมืองนครนายก
อำเภอปากพลี
อำเภอบ้านนา
อำเภอองครักษ์
19. ร้านพวงหรีดจังหวัดนครปฐม จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองนครปฐม
อำเภอกำแพงแสน
อำเภอนครชัยศรี
อำเภอดอนตูม
อำเภอบางเลน
อำเภอสามพราน
อำเภอพุทธมณฑล
20. ร้านพวงหรีดจังหวัดนครพนม จำนวนอำเภอ: 12 อำเภอ
อำเภอเมืองนครพนม
อำเภอปลาปาก
อำเภอท่าอุเทน
อำเภอบ้านแพง
อำเภอธาตุพนม
อำเภอเรณูนคร
อำเภอนาแก
อำเภอศรีสงคราม
อำเภอนาหว้า
อำเภอโพนสวรรค์
อำเภอนาทม
อำเภอวังยาง
21. ร้านพวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา จำนวนอำเภอ: 32 อำเภอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอครบุรี
อำเภอเสิงสาง
อำเภอคง
อำเภอบ้านเหลื่อม
อำเภอจักราช
อำเภอโชคชัย
อำเภอด่านขุนทด
อำเภอโนนไทย
อำเภอโนนสูง
อำเภอขามสะแกแสง
อำเภอบัวใหญ่
อำเภอประทาย
อำเภอปักธงชัย
อำเภอพิมาย
อำเภอห้วยแถลง
อำเภอชุมพวง
อำเภอสูงเนิน
อำเภอขามทะเลสอ
อำเภอสีคิ้ว
อำเภอปากช่อง
อำเภอหนองบุญมาก
อำเภอแก้งสนามนาง
อำเภอโนนแดง
– อำเภอวังน้ำเขียว
– อำเภอเทพารักษ์
อำเภอเมืองยาง
อำเภอพระทองคำ
อำเภอลำทะเมนชัย
อำเภอบัวลาย
อำเภอสีดา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
22. ร้านพวงหรีดจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนอำเภอ: 23 อำเภอ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี
อำเภอลานสกา
อำเภอฉวาง
อำเภอพิปูน
อำเภอเชียรใหญ่
อำเภอชะอวด
อำเภอท่าศาลา
อำเภอทุ่งสง
อำเภอนาบอน
อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอปากพนัง
อำเภอร่อนพิบูลย์
อำเภอสิชล
อำเภอขนอม
อำเภอหัวไทร
อำเภอบางขัน
อำเภอถ้ำพรรณรา
อำเภอจุฬาภรณ์
อำเภอพระพรหม
อำเภอนบพิตำ
อำเภอช้างกลาง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
23. ร้านพวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนอำเภอ: 15 อำเภอ
อำเภอเมืองนครสวรรค์
อำเภอโกรกพระ
อำเภอชุมแสง
อำเภอหนองบัว
อำเภอบรรพตพิสัย
อำเภอเก้าเลี้ยว
อำเภอตาคลี
อำเภอท่าตะโก
อำเภอไพศาลี
อำเภอพยุหะคีรี
อำเภอลาดยาว
อำเภอตากฟ้า
อำเภอแม่วงก์
อำเภอแม่เปิน
อำเภอชุมตาบง
24.ร้านพวงหรีด จังหวัดนนทบุรี จำนวนอำเภอ: 6 อำเภอ
อำเภอเมืองนนทบุรี
อำเภอบางกรวย
อำเภอบางใหญ่
อำเภอบางบัวทอง
อำเภอไทรน้อย
อำเภอบางกรวย
25. ร้านพวงหรีดจังหวัดนราธิวาส จำนวนอำเภอ: 13 อำเภอ
อำเภอเมืองนราธิวาส
อำเภอตากใบ
อำเภอบาเจาะ
อำเภอยี่งอ
อำเภอระแงะ
อำเภอรือเสาะ
อำเภอศรีสาคร
อำเภอแว้ง
อำเภอสุคิริน
อำเภอสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงปาดี
อำเภอจะแนะ
อำเภอเจาะไอร้อง
26. ร้านพวงหรีดจังหวัดน่ จำนวนอำเภอ: 15 อำเภอ
อำเภอเมืองน่าน
อำเภอแม่จริม
อำเภอบ้านหลวง
อำเภอนาน้อย
อำเภอปัว
อำเภอท่าวังผา
อำเภอเวียงสา
อำเภอทุ่งช้าง
อำเภอเชียงกลาง
อำเภอนาหมื่น
อำเภอสันติสุข
อำเภอบ่อเกลือ
อำเภอสองแคว
อำเภอภูเพียง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
27. ร้านพวงหรีดจังหวัดบึงกาฬ จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองบึงกาฬ
อำเภอพรเจริญ
อำเภอโซ่พิสัย
อำเภอเซกา
อำเภอปากคาด
อำเภอบึงโขงหลง
อำเภอศรีวิไล
อำเภอบุ่งคล้า
28. ร้านพวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนอำเภอ: 23 อำเภอ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
อำเภอคูเมือง
อำเภอกระสัง
อำเภอนางรอง
อำเภอหนองกี่
อำเภอละหานทราย
อำเภอประโคนชัย
อำเภอบ้านกรวด
อำเภอพุทไธสง
อำเภอลำปลายมาศ
อำเภอสตึก
อำเภอปะคำ
อำเภอนาโพธิ์
อำเภอหนองหงส์
อำเภอพลับพลาชัย
อำเภอห้วยราช
อำเภอโนนสุวรรณ
อำเภอชำนิ
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อำเภอโนนดินแดง
อำเภอบ้านด่าน
อำเภอแคนดง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
29. ร้านพวงหรีดจังหวัดปทุมธานี จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
อำเภอธัญบุรี
อำเภอหนองเสือ
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำเภอลำลูกกา
อำเภอสามโคก
30. ร้านพวงหรีดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
อำเภอกุยบุรี
อำเภอทับสะแก
อำเภอบางสะพาน
อำเภอบางสะพานน้อย
อำเภอปราณบุรี
อำเภอหัวหิน
อำเภอสามร้อยยอด
31. ร้านพวงหรีดจังหวัดปาจีนบุรี จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ
32. ร้านพวงหรีดจังหวัดปัตตานี จำนวนอำเภอ: 12 อำเภอ
อำเภอเมืองปัตตานี
อำเภอโคกโพธิ์
อำเภอหนองจิก
อำเภอปะนาเระ
อำเภอมายอ
อำเภอทุ่งยางแดง
อำเภอสายบุรี
อำเภอไม้แก่น
อำเภอยะหริ่ง
อำเภอยะรัง
อำเภอแม่ลาน
อำเภอกะพ้อ
33.ร้านพวงหรีด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอำเภอ: 16 อำเภอ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอท่าเรือ
อำเภอนครหลวง
อำเภอบางไทร
อำเภอบางบาล
อำเภอบางปะอิน
อำเภอบางปะหัน
อำเภอผักไห่
อำเภอภาชี
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอวังน้อย
อำเภอเสนา
อำเภอบางซ้าย
อำเภออุทัย
อำเภอมหาราช
อำเภอบ้านแพรก
34. ร้านพวงหรีดจังหวัดพังงา จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองพังงา
อำเภอเกาะยาว
อำเภอกะปง
อำเภอตะกั่วทุ่ง
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอคุระบุรี
อำเภอทับปุด
อำเภอท้ายเหมือง
35. ร้านพวงหรีดจังหวัดพัทลุง จำนวนอำเภอ: 11 อำเภอ
อำเภอเมืองพัทลุง
อำเภอกงหรา
อำเภอเขาชัยสน
อำเภอตะโหมด
อำเภอควนขนุน
อำเภอปากพะยูน
อำเภอศรีบรรพต
อำเภอป่าบอน
อำเภอบางแก้ว
อำเภอป่าพะยอม
อำเภอศรีนครินทร์
36. ร้านพวงหรีดจังหวัดพิจิตร จำนวนอำเภอ: 12 อำเภอ
อำเภอเมืองพิจิตร
อำเภอวังทรายพูน
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอตะพานหิน
อำเภอบางมูลนาก
อำเภอโพทะเล
อำเภอสามง่าม
อำเภอทับคล้อ
อำเภอสากเหล็ก
อำเภอบึงนาราง
อำเภอดงเจริญ
อำเภอวชิรบารมี
37. ร้านพวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก
อำเภอนครไทย
อำเภอชาติตระการ
อำเภอบางระกำ
อำเภอบางกระทุ่ม
อำเภอพรหมพิราม
อำเภอวัดโบสถ์
อำเภอวังทอง
อำเภอเนินมะปราง
38. ร้านพวงหรีดจังหวัดเพชรบุรี จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองเพชรบุรี
อำเภอเขาย้อย
อำเภอหนองหญ้าปล้อง
อำเภอชะอำ
อำเภอท่ายาง
อำเภอบ้านลาด
อำเภอบ้านแหลม
อำเภอแก่งกระจาน
39. ร้านพวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนอำเภอ: 11 อำเภอ
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อำเภอชนแดน
อำเภอหล่มสัก
อำเภอหล่มเก่า
อำเภอวิเชียรบุรี
อำเภอศรีเทพ
อำเภอหนองไผ่
อำเภอบึงสามพัน
อำเภอน้ำหนาว
อำเภอวังโป่ง
อำเภอเขาค้อ
40.ร้านพวงหรีด จังหวัดแพร่ จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองแพร่
อำเภอร้องกวาง
อำเภอลอง
อำเภอสูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
อำเภอสอง
อำเภอวังชิ้น
อำเภอหนองม่วงไข่
41. ร้านพวงหรีดจังหวัดพะเยา จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองพะเยา
อำเภอจุน
อำเภอเชียงคำ
อำเภอเชียงม่วน
อำเภอดอกคำใต้
อำเภอปง
อำเภอแม่ใจ
อำเภอภูซาง
อำเภอภูกามยาว
42.ร้านพวงหรีด จังหวัดภูเก็ต จำนวนอำเภอ: 3 อำเภอ
อำเภอเมืองภูเก็ต
อำเภอกะทู้
อำเภอถลาง
43.ร้านพวงหรีด จังหวัดมหาสารคาม จำนวนอำเภอ: 13 อำเภอ
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
– อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม
44. ร้านพวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอดงหลวง
อำเภอคำชะอี
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอหนองสูง
45. ร้านพวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
อำเภอขุนยวม
อำเภอปาย
อำเภอแม่สะเรียง
อำเภอแม่ลาน้อย
อำเภอสบเมย
อำเภอปางมะผ้า
46. ร้านพวงหรีดจังหวัดยะลา จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองยะลา
อำเภอเบตง
อำเภอบันนังสตา
อำเภอธารโต
อำเภอยะหา
อำเภอรามัน
อำเภอกาบัง
– อำเภอกรงปินัง
47. ร้านพวงหรีดจังหวัดยโสธร จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองยโสธร
อำเภอทรายมูล
อำเภอกุดชุม
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
อำเภอป่าติ้ว
อำเภอมหาชนะชัย
อำเภอค้อวัง
อำเภอเลิงนกทา
อำเภอไทยเจริญ
48. ร้านพวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนอำเภอ: 20 อำเภอ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเกษตรวิสัย
อำเภอปทุมรัตต์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
อำเภอธวัชบุรี
อำเภอพนมไพร
อำเภอโพนทอง
อำเภอโพธิ์ชัย
อำเภอหนองพอก
อำเภอเสลภูมิ
อำเภอสุวรรณภูมิ
อำเภอเมืองสรวง
อำเภอโพนทราย
อำเภออาจสามารถ
อำเภอเมยวดี
อำเภอศรีสมเด็จ
อำเภอจังหาร
อำเภอเชียงขวัญ
อำเภอหนองฮี
อำเภอทุ่งเขาหลวง
49. ร้านพวงหรีดจังหวัดระนอง จำนวนอำเภอ: 5 อำเภอ
อำเภอเมืองระนอง
อำเภอละอุ่น
อำเภอกะเปอร์
อำเภอกระบุรี
อำเภอสุขสำราญ
50. ร้านพวงหรีดจังหวัดระยอง จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองระยอง
อำเภอบ้านฉาง
อำเภอแกลง
อำเภอวังจันทร์
อำเภอบ้านค่าย
อำเภอปลวกแดง
อำเภอเขาชะเมา
อำเภอนิคมพัฒนา
51. ร้านพวงหรีดจังหวัดราชบุรี จำนวนอำเภอ: 10 อำเภอ
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอจอมบึง
อำเภอสวนผึ้ง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอบางแพ
อำเภอโพธาราม
อำเภอปากท่อ
อำเภอวัดเพลง
อำเภอบ้านคา
52. ร้านพวงหรีดจังหวัดลพบุรี จำนวนอำเภอ: 11 อำเภอ
อำเภอเมืองลพบุรี
อำเภอพัฒนานิคม
อำเภอโคกสำโรง
อำเภอชัยบาดาล
อำเภอท่าวุ้ง
อำเภอบ้านหมี่
อำเภอท่าหลวง
อำเภอสระโบสถ์
อำเภอโคกเจริญ
อำเภอลำสนธิ
อำเภอหนองม่วง
53. ร้านพวงหรีดจังหวัดลำปาง จำนวนอำเภอ: 13 อำเภอ
อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอเกาะคา
อำเภอเสริมงาม
อำเภองาว
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอวังเหนือ
อำเภอเถิน
อำเภอแม่พริก
อำเภอแม่ทะ
อำเภอสบปราบ
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเมืองปาน
54. ร้านพวงหรีดจังหวัดลำพูน จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองลำพูน
อำเภอแม่ทา
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอลี้
อำเภอทุ่งหัวช้าง
อำเภอป่าซาง
อำเภอบ้านธิ
อำเภอเวียงหนองล่อง
55. ร้านพวงหรีดจังหวัดเลย จำนวนอำเภอ: 14 อำเภอ
อำเภอเมืองเลย
อำเภอนาด้วง
อำเภอเชียงคาน
อำเภอปากชม
อำเภอด่านซ้าย
อำเภอนาแห้ว
อำเภอภูเรือ
อำเภอท่าลี่
อำเภอวังสะพุง
อำเภอภูกระดึง
อำเภอภูหลวง
อำเภอผาขาว
อำเภอเอราวัณ
อำเภอหนองหิน
56.ร้านพวงหรีด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนอำเภอ: 22 อำเภอ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
อำเภอยางชุมน้อย
อำเภอกันทรารมย์
อำเภอกันทรลักษ์
อำเภอขุขันธ์
อำเภอไพรบึง
อำเภอปรางค์กู่
อำเภอขุนหาญ
อำเภอราษีไศล
อำเภออุทุมพรพิสัย
อำเภอบึงบูรพ์
อำเภอห้วยทับทัน
อำเภอโนนคูณ
อำเภอศรีรัตนะ
อำเภอน้ำเกลี้ยง
อำเภอวังหิน
อำเภอภูสิงห์
อำเภอเมืองจันทร์
อำเภอเบญจลักษ์
อำเภอพยุห์
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
อำเภอศิลาลาด
57. ร้านพวงหรีดจังหวัดสกลนคร จำนวนอำเภอ: 18 อำเภอ
อำเภอเมืองสกลนคร
อำเภอกุสุมาลย์
อำเภอกุดบาก
อำเภอพรรณานิคม
อำเภอพังโคน
อำเภอวาริชภูมิ
อำเภอนิคมน้ำอูน
อำเภอวานรนิวาส
อำเภอคำตากล้า
อำเภอบ้านม่วง
อำเภออากาศอำนวย
อำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอส่องดาว
อำเภอเต่างอย
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
อำเภอเจริญศิลป์
อำเภอโพนนาแก้ว
อำเภอภูพาน
58. ร้านพวงหรีดจังหวัดสงขลา จำนวนอำเภอ: 16 อำเภอ
อำเภอเมืองสงขลา
อำเภอสทิงพระ
อำเภอจะนะ
อำเภอนาทวี
อำเภอเทพา
อำเภอสะบ้าย้อย
อำเภอระโนด
อำเภอกระแสสินธุ์
อำเภอรัตภูมิ
อำเภอสะเดา
อำเภอหาดใหญ่
อำเภอนาหม่อม
อำเภอควนเนียง
อำเภอบางกล่ำ
อำเภอสิงหนคร
อำเภอคลองหอยโข่ง
59. ร้านพวงหรีดจังหวัดสตูล จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองสตูล
อำเภอควนโดน
อำเภอควนกาหลง
อำเภอท่าแพ
อำเภอละงู
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
60. ร้านพวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนอำเภอ: 6 อำเภอ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
อำเภอบางบ่อ
อำเภอบางพลี
อำเภอพระประแดง
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
อำเภอบางเสาธง
61. ร้านพวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนอำเภอ: 3 อำเภอ
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
อำเภออัมพวา
อำเภอบางคนที
62. ร้านพวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนอำเภอ: 3 อำเภอ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
อำเภอกระทุ่มแบน
อำเภอบ้านแพ้ว
63.ร้านพวงหรีด จังหวัดสระแก้ว จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองสระแก้ว
อำเภอคลองหาด
อำเภอตาพระยา
อำเภอวังน้ำเย็น
อำเภอวัฒนานคร
อำเภออรัญประเทศ
อำเภอเขาฉกรรจ์
อำเภอโคกสูง
อำเภอวังสมบูรณ์
64. ร้านพวงหรีดจังหวัดสระบุรี จำนวนอำเภอ: 13 อำเภอ
อำเภอเมืองสระบุรี
อำเภอแก่งคอย
อำเภอหนองแค
อำเภอวิหารแดง
อำเภอหนองแซง
อำเภอบ้านหมอ
อำเภอดอนพุด
อำเภอหนองโดน
อำเภอพระพุทธบาท
อำเภอเสาไห้
อำเภอมวกเหล็ก
อำเภอวังม่วง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
65. ร้านพวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวนอำเภอ: 6 อำเภอ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
อำเภอบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน
อำเภอพรหมบุรี
อำเภอท่าช้าง
อำเภออินทร์บุรี
66. ร้านพวงหรีดจังหวัดสุโขทัย จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองสุโขทัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีนคร
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
67. ร้านพวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนอำเภอ: 10 อำเภอ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเดิมบางนางบวช
อำเภอด่านช้าง
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอศรีประจันต์
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
68. ร้านพวงหรีดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนอำเภอ: 19 อำเภอ
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพะงัน
อำเภอไชยา
อำเภอท่าชนะ
อำเภอคีรีรัฐนิคม
อำเภอบ้านตาขุน
อำเภอพนม
อำเภอท่าฉาง
อำเภอบ้านนาสาร
อำเภอบ้านนาเดิม
อำเภอเคียนซา
อำเภอเวียงสระ
อำเภอพระแสง
อำเภอพุนพิน
อำเภอชัยบุรี
อำเภอวิภาวดี
69. ร้านพวงหรีดจังหวัดสุรินทร์ จำนวนอำเภอ: 17 อำเภอ
อำเภอเมืองสุรินทร์
อำเภอชุมพลบุรี
อำเภอท่าตูม
อำเภอจอมพระ
อำเภอปราสาท
อำเภอกาบเชิง
อำเภอรัตนบุรี
อำเภอสนม
อำเภอศีขรภูมิ
อำเภอสังขะ
อำเภอลำดวน
อำเภอสำโรงทาบ
อำเภอบัวเชด
อำเภอพนมดงรัก
อำเภอศรีณรงค์
อำเภอเขวาสินรินทร์
อำเภอโนนนารายณ์
70. ร้านพวงหรีดจังหวัดหนองคาย จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองหนองคาย
อำเภอท่าบ่อ
อำเภอโพนพิสัย
อำเภอศรีเชียงใหม่
อำเภอสังคม
อำเภอสระใคร
อำเภอเฝ้าไร่
อำเภอรัตนวาปี
อำเภอโพธิ์ตาก
71. ร้านพวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนอำเภอ: 6 อำเภอ
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอนากลาง
อำเภอโนนสัง
อำเภอศรีบุญเรือง
อำเภอสุวรรณคูหา
อำเภอนาวัง
72. ร้านพวงหรีดจังหวัดอ่างทอง จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองอ่างทอง
อำเภอไชโย
อำเภอป่าโมก
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอแสวงหา
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอสามโก้
73. ร้านพวงหรีดจังหวัดอุดรธานี จำนวนอำเภอ: 20 อำเภอ
อำเภอเมืองอุดรธานี
อำเภอกุดจับ
อำเภอหนองวัวซอ
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอโนนสะอาด
อำเภอหนองหาน
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอไชยวาน
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอบ้านดุง
อำเภอบ้านผือ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอเพ็ญ
อำเภอสร้างคอม
อำเภอหนองแสง
อำเภอนายูง
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
74. ร้านพวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี จำนวนอำเภอ: 8 อำเภอ
อำเภอเมืองอุทัยธานี
อำเภอทัพทัน
อำเภอสว่างอารมณ์
อำเภอหนองฉาง
อำเภอหนองขาหย่าง
อำเภอบ้านไร่
อำเภอลานสัก
อำเภอห้วยคต
75. ร้านพวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนอำเภอ: 9 อำเภอ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
อำเภอตรอน
อำเภอท่าปลา
อำเภอน้ำปาด
อำเภอฟากท่า
อำเภอบ้านโคก
อำเภอพิชัย
อำเภอลับแล
อำเภอทองแสนขัน
76. ร้านพวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนอำเภอ: 25 อำเภอ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อำเภอศรีเมืองใหม่
อำเภอโขงเจียม
อำเภอเขื่องใน
อำเภอเขมราฐ
อำเภอเดชอุดม
อำเภอนาจะหลวย
อำเภอน้ำยืน
อำเภอบุณฑริก
อำเภอตระการพืชผล
อำเภอกุดข้าวปุ้น
อำเภอม่วงสามสิบ
อำเภอวารินชำราบ
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอตาลสุม
อำเภอโพธิ์ไทร
อำเภอสำโรง
อำเภอดอนมดแดง
อำเภอสิรินธร
อำเภอทุ่งศรีอุดม
อำเภอนาเยีย
อำเภอนาตาล
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
อำเภอสว่างวีระวงศ์
อำเภอน้ำขุ่น
77. ร้านพวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนอำเภอ: 7 อำเภอ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
อำเภอชานุมาน
อำเภอปทุมราชวงศา
อำเภอพนา
อำเภอเสนางคนิคม
อำเภอหัวตะพาน
อำเภอลืออำนาจ