พวงหรีดดอกไม้สด
ราคา 3,000 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 130 ซม.

รหัส F001

รหัส F002

รหัส F003

รหัส F004

รหัส F005

รหัส F006